KamvPraze.cz
A MANO - Chráněná dílna

Všeobecné obchodní podmínky a organizační pokyny společnosti KK Serafin s.r.o.

1. Přihláška

Každý klient společnosti KK Serafin s.r.o. je povinen vyplnit před kurzem řádnou elektronickou přihlášku. V případě přihlášení více osob, vyplní klient přihlášku za každou osobu zvlášť. Po jejím zaregistrování mu bude ze strany společnosti KK Serafin s.r.o. zaslán e-mail potvrzující přijetí přihlášky a zahrnující také informace o tom, jak postupovat při uhrazení stanovené platby.

2. Platba

Poté, co bude stanovená platba převedena na účet společnosti KK Serafin s.r.o., bude klientovi jeho místo na zvoleném kurzu s konečnou platností zarezervováno. Pokud platba nebude na účet společnosti KK Serafin s.r.o. připsaná do 7 dnů od zaslání e-mailu s příslušnými informacemi a klient nezareaguje ani na druhou e-mailovou výzvu k uhrazení platby, bude jeho místo obsazeno náhradníkem. Zpětné informace o přijetí platby, pokud je platba provedena převodem na účet, jsou poskytovány automaticky na emailovou adresu.

3. Informace před kurzem

Veškeré informace o kurzu klient získá na webových stránkách společnosti KK Serafin s.r.o. a také v posledním e-mailu, který obdrží nejpozději tři dny před zahájením zvoleného kurzu. Pro jakékoliv doplňující informace jsou k dispozici telefonní čísla pod odkazem Kontakty na www.konecnekreslim.cz.

Upozornění: Na kurz je nutné dostavit se včas. Po více než 15 min zpoždění není možné časovou prodlevu sladit s výukou a lektor je oprávněn klienta do kurzu nezařadit. V případě zpoždění doporučujeme toto dát vědět lektorovi a domluvit se s ním, zda je ještě možné se na kurz dostavit.

4. Další možné úhrady kurzovného

Další možný způsob úhrady kurzovného je úhrada poukázkami Sodexho, Chèque Déjeuner a Edenred. Jednotlivé typy poukázek, kterými lze hradit veškeré kurzy společnosti KK Serafin s. r. o. najdete na webových stránkách. Poukázkami lze hradit celou částku kurzovného nebo pouze poměrnou část a zbytek doplatit na účet společnosti KK Serafin s. r. o. Do poznámky v přihlášce uveďte požadavek na platbu poukázkami, jejich název a v jaké hodnotě. Poukázky lze zaslat poštou jako ceninu na adresu společnosti KK Serafin s. r. o., Magistrů 4, Praha 4 - Michle, osobně je předat tamtéž.

Na mimopražské kurzy lze poukázky zaslat jako ceninu na adresu společnosti KK Serafin s. r. o., Magistrů 4, Praha 4 – Michle v plné výši kurzovného. Jinak bude vyžadována záloha kurzovného a doplatek poté lze uskutečnit v poukázkách na místě v den konání.

Způsob převzetí poukázek si předem domluvte na nebo
na tel.: 720 555 852. Pokud si organizace (zejména letních pobytových kurzů) vyžaduje zálohovou platbu, klient je o této skutečnosti informován v přihlášce na daný termín, v potvrzovacím emailu přihlášení, kde má jasné informace o způsobu úhrady zálohové platby a na doplatek kurzovného je včas upozorněn.

5. Odhlášení z kurzu a storno

Pokud se klient bude chtít po zaplacení kurzovného z vybraného kurzu odhlásit:
- a přesunout přihlášku na jiný termín kurzu, učiní tak přes email a to nejpozději do 10-ti dnů od původního termínu
- jestliže se klient neomluví předem a kurzu se nezúčastní, propadá tak storno poplatek ve výši 100% ceny kurzovného firmě KK Serafin, s. r. o.
- jestliže klient vyžaduje přesunutí termínu méně než 7 dní od konání kurzu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% kurzovného. Zbylá část z kurzovného bude vrácena na číslo účtu, ze kterého bylo kurzovné hrazeno. Storno poplatek slouží ke kompenzaci za blokování místa v kurzu společnosti KK Serafin, s. r. o.
- z vážných důvodů je možné termín změnit i později a platbu převést na jiný termín a to pouze a jedině po tel. domluvě s administrativním oddělením (viz. Kontakty).
- termín a platbu lze převést pouze jednou.

Upozornění: Na pobytové kurzy je záloha ve výši rezervačního poplatku na místo v kurzu a případnou rezervaci ubytování, pokud je součástí organizace KK Serafin s.r.o. Za zrušení účasti ze strany klienta méně jak 30 kalendářních dnů před konáním pobytového kurzu si společnost účtuje 100% storno této zálohy.

6. Umístění náhradníka

V případě, že si klient účast na kurzu rozmyslel a ani po zaplacení kurzovného se kurzu nezúčastní, má možnost za sebe najít náhradu. O této skutečnosti je nutné nás informovat na tel. 720 555 852.

Upozornění: Pokud nastane jiná, zde neuvedená situace, kontaktuje klient ve vlastním zájmu telefonicky společnost KK Serafin s.r.o. (viz Kontakty na www.konecnekreslim.cz).

7. Dárkové poukazy

Pro vystavení dárkového poukazu je třeba nás kontaktovat na nebo tel.: 720 555 852. Minimální hodnota dárkového poukazu je 500 Kč.

Upozornění: V případě nevhodně zvoleného dárku činí storno poplatek 500 Kč.

Dárkový poukaz zakoupený za účelem účasti na kurzu nelze čerpat za zboží v elektronickém a kamenném obchodě společnosti KK Serafin, s. r. o., konkrétně www.serafinshop.cz

PLATNOST DÁRKOVÉHO POUKAZU JE PEVNĚ STANOVENA NA DOBU ŠESTI MĚSÍCŮ OD VYSTAVENÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU A NELZE DOBU PLATNOSTI DÁLE PRODLOUŽIT. V PŘÍPADĚ NEVYČERPANÉHO DÁRKOVÉHO POUKAZU BĚHEM TÉTO DOBY PROPADÁ V CELKOVÉ HODNOTĚ.

8. Výjimečná ustanovení

a. Lektor má právo vyloučit z kurzu účastníka, který přijde pod vlivem alkoholu či omamných látek i v případě nestandardního chování klienta.

b. Stejně tak není povinen akceptovat na kurzu pro dospělé nelze akceptovat účast dětí mladší 13 let, kteří nejsou účastníci kurzu. Kurzů se mohou zúčastnit děti od 13 do 15 let v doprovodu dospělé osoby, která bude taktéž účastníkem kurzu. (jiná varianta možná pouze po domluvě)

c. Doprovod účastníka kurzu se nemůže během kurzu zdržovat v prostorách firmy KK Serafin, s. r. o.

d. V případě nedostatečné obsazenosti kurzu si společnost KK Serafin s.r.o. vymezuje právo kurz zrušit a vrátit kurzovné v plné výši.

e. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem společnosti KK Serafin s.r.o. a nemohou být použity bez předchozího povolení společnosti.

9. Upozornění

Kurzy pořádané společností KK Serafin s. r. o. jsou koncipovány na základě stanovené osnovy, pracovních postupů a dílčích cvičení, které jsou součástí know-how společnosti KK Serafin s.r.o. Pořizování audio a video nahrávek během kurzu není dovoleno. Kurz slouží výhradně jako součást osobního rozvoje klienta, není možné, aby klient informace zde dosažené a v této podobě užil nebo předal třetí osobě za účelem komerčního šíření.

Přihlášením do kurzu klient stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními a organizačními podmínkami a souhlasí s jejich dodržováním.

10. Souhlas se zpracováním a archivováním osobních údajů, uvedených v přihlášce

Odesláním přihlášky uděluje klient souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnosti KK Serafin s.r.o. – provozovateli kurzů a seminářů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti (tímto se rozumí zasílání informací o produktech, akcích a kurzech KK Serafin s.r.o.) Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to e-mailem či formou dopisu adresovaného do sídla společnosti KK Serafin s. r. o.

Společnost KK Serafin s. r. o. je evidována v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce oprávněný shromažďovat osobní data pod registračním číslem 00038908. Tímto splnila zákonnou povinnost ke shromažďování osobních údajů v rozsahu, v jakém jej provádí. Vámi sdělené údaje jsou uchovány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.